گروه سیاسی: یک نماینده‌ی مجلس معتقد است: اظهارات روز شنبه روحانی نشان از تنها بودن، ناامیدی و البته تلاش برای تغییر داشت و به نظر می‌رسد حال که رییس‌جمهور عزم خود را برای تغییر و بهبود وضعیت جزم کرده است باید با همه‌جانبه‌نگری و رفع ایرادات وارده به اجرای دقیق و بهتر این بسته کمک کرد.

الیاس حضرتی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «اظهارات روز گذشته رییس‌جمهور در خصوص تصمیمات ارزی دولت بسیار کلی بیان شده است. اجرای موفق هر برنامه‌ای منوط به پاسخگویی آن به تمام سوالات و تمام نیازهاست و این که برنامه‌ای سوالات بی‌پاسخ زیادی را همراه داشته باشد و اجرا‌کنندگان و مردم را میان زمین و آسمان معلق نگاه دارد صحیح نیست. برای مثال در برنامه ارزی دولت تکلیف خانواده‌ای که نیازمند استفاده از ارز دانشجوست یا ارز بیمار می‌خواهد و حتی افرادی که به هر دلیلی سالانه بیش از یک بار از کشور خارج می‌شوند، مشخص نیست. در این برنامه تکلیفی برای تهیه ارز این گروه‌ها دیده نشده است که این خود نقص برنامه ارزی دولت است. طبق برنامه ارزی دولت خرید ارز از صرافی‌ها غیر مجاز و قاچاق خوانده شده و از طرفی هم در برنامه مشخص نیست که این گروه قرار است از چه منبعی ارز مورد نیاز خود را با چه نرخی تهیه کنند؟ بازار آزاد؟ صرافی‌ها؟ یا خود دولت؟ در برنامه دولت حتی تکلیف واردکننده‌ها و صادر‌کننده‌ها نیز مشخص نیست و این بلاتکلیفی موجب شده تا ابهامات اجرای این طرح بیش از پیش شود.

دولت باید بتواند پاسخگوی ١٠ میلیون نفر مسافری باشد که سالانه از کشور خارج می‌شوند و تا زمانی که این سوالات را پاسخ ندهد نمی‌توان به اجرای صحیح طرح ارزی دولت امید بست و حتی ممکن است این طرح با شکست مواجه شود. از سوی دیگر همان‌طور که بارها هم ذکر شده است دولت باید برنامه‌ای جامع را در کشور پیاده‌سازی می‌کرد تا همزمان با فشاری که به بازار ارز برای مدیریت آن وارد می‌شد دیگر بازارها همچون طلا، خودرو و مسکن هم مدیریت می‌شدند نه این که تنها با فشار بر بازار ارز از خیل سایر بازارها گذشته و شرایط نوسانات در سایر بازارها را فراهم کنیم.

دولت باید پکیج تصمیمات ثباتی خود را یکسان می‌دید. زمانی که در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ بهره مطرح شد بارها اعلام کردیم که باید در کنار کنترل بازار پولی کشور بازارهای دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو نیز مدیریت شوند اما همان زمان نیز این بازارها دیده نشدند. همان زمان نیز بارها تاکید کردیم که فشار بر یک بازار موجب ایجاد کنش‌ها در بازارهای دیگر همچون مسکن و خودرو و ارز می‌شود و نیازمند مدیریت یکسان هستیم اما آن زمان نیز این نگاه مورد بی‌توجهی قرار گرفت ولی حالا که دولت قصد دارد بازار ارز را به هر طریقی ثبات بخشد باید از آن تجربه استفاده کرده و به فکر سایر بازارها نیز باشد. در عین حال اظهارات روز گذشته رییس‌جمهور نشان از تنها بودن، ناامیدی و البته تلاش برای تغییر داشت و به نظر می‌رسد حال که رییس‌جمهور عزم خود را برای تغییر و بهبود وضعیت جزم کرده است باید با همه‌جانبه‌نگری و رفع ایرادات وارده به اجرای دقیق و بهتر این بسته کمک کرد.»