سیف اله ابوترابی  گفت: در سال گذشته از ابتدای آغاز طرح صدور کارت هوشمند ملی تا اسفندماه ۴۳ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۹۵۸ نفر پیش‌ثبت‌نام کردند.وی افزود: ۴۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۰۴ نفر از متقاضیان در سال گذشته تکمیل ظرفیت انجام داده و برای ۳۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۲۹ نفر کارت ملی هوشمند صادر و ارسال شده است.ابوترابی با اشاره به مهلت تعویض کارت ملی هوشمند تا پایان سال گفت: ۳۶ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۳۱ نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده‌اند.وی افزود: ۱۱ میلیون نفر در ماه‌های پایانی سال پیش‌ثبت‌نام انجام داده‌اند و به دلیل بار بالای مراجعه مردم، زمان تعویض کارت ها تمدید شد و اکنون هم که تا پایان سال شده از مردم می خواهیم تعویض کارت های ملی خود را به روزهای پایانی نگذارند.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ۵۱۰ ایستگاه سیار نیز برای صدور کارت هوشمند ملی راه‌اندازی شده است تا روند صدور کارت ها بهتر و کارتهای بیشتری صادر شود.ابوترابی در مورد هزینه دریافت کارت هوشمند ملی گفت: ۲۰ هزار تومان به حساب خزانه، ۹ هزار تومان برای تکمیل پرونده و عکس و ۲ هزار تومان برای تحویل کارت است که در مجموع ۳۱ هزار تومان می‌شود.