گروه سیاسی: علی نظری سردبیر روزنامه مستقل نوشت: چهارشنبه شب آخرین افطاری رییس جمهور با اصحاب رسانه کشور برگزار شد. در این مراسم چهار تن از مدیران مطبوعات هم  به بیان دیدگاههای انتقادی خویش از عملکرد دولت پرداختند.

مخاطب اصلی سخنان رییس جمهور  خانواده مطبوعات بود و خواهان مقابله جماعت مطبوعاتی با پدیده یاس و نا امیدی در جامعه شد. البته سخنان امشب رییس جمهور دارای نقاط ضعفی هم بود که به مذاق برخی از حاضران خوش نیامد.

روحانی ریشه مشکلات اقتصادی جامعه را جنگ روانی دشمن می داند.

وی در این سخنرانی  به حامیان منتقد خویش تذکر داد هرگز نباید از صندوق های رای مایوس شوند و تاکید کرد،ثمره حضور مردم در پای صندوق های رای۹۲و۹۶ این بود که «ایران»از قهر چاه«بند هفت شورای امنیت»به سلامت بیرون آمدیم.

روحانی در سخنان امشب چند بار به روزنامه نگاران حاضر در جلسه اظهار داشت:هرگز نباید از صندوق های رای فرار کرد. درحالی که منتقدان دلسوز رییس جمهور برای برون رفت از وضع ناگوار فعلی اقتصادی،اعتقاد به انقلاب در سیستم بزرگ و ناکارآمد دولت و خانه تکانی در کابینه  دوازدهم را دارند.

برخی از حامیان مطبوعاتی روحانی با وی بر سر ریشه گرانی و التهاب بازار ارز و سکه  دارند، حامیان منتقد رییس جمهور،جنگ روانی دشمنان خارجی را بهانه ای برای توجیه ناکامی دولت در حل مشکلات اقتصادی می دانند و اعتقاد دارند که معضلات فعلی اقتصادی کشور ریشه در نا کارآمدی تیم اقتصادی دولت دارد.

روحانی باید در برهه فعلی واقع گرا باشد تا اینکه بخواهد برای مشکلات اقتصادی کشور عذر و بهانه بتراشد اما نقطه قوت سخنان روحانی درجمع خانواده مطبوعات کشور نگاه عمیق وی به ریشه معضلات مطبوعات کشور بود که به مذاق نخبگان رسانه ای کشور خوش آمد.

امشب روحانی بعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور در آسیب شناسی ریشه های مشکلات  بنیادین مطبوعات کشور،انگشت روی نکته ای گذاشت که تا کنون از سوی مقامات عالیرتبه نظام در هیچ محفلی بیان نشده بود! رییس جمهور شجاعت به خرج داد و عنوان نمود به علت عملکرد برخی از ارکان قدرت،رسانه های داخلی طی سالیان گذشته(ده، دوازده سال قبل)

مرجعیت خویش را از دست داده اند و رسانه های بیگانه  مرجع اطلاع رسانی جامعه ما شده اند. روحانی شجاعانه عنوان نمود باید زمینه ای را فراهم کنیم که دوباره  مطبوعات بومی،مرجعیت رسانه ای افکارعمومی جامعه ایرانی را بدس آورند. اینجانب  هم با رییس جمهوراشتراک عقیده دارم و اعتراف شجاعانه وی را مبنی بر تلاش دولت برای کسب مجدد  مرجعیت مطبوعات داخلی را اقدامی قابل ستایش می دانم.

البته این نکته را نباید فراوش کرد که بعداز رخداد بزرگ خرداد ۷۶ (طی یک دهه)بخش هایی از حلقه های قدرتمند حاکمیت با سرکوب بی رحمانه رسانه ها، رکن چهارم مطبوعات را ذلیل و خوار نمودند و متعاقب این رفتار عامدانه تمامیت خواهان موج بزرگ مهاجرت روزنامه نگاران باعث شد که مطبوعات ضعیف شده کشور دچار مرض خود سانسوری شوند و در نتیجه میلیونها مخاطب ایرانی جذب رسانه های خارجی شدند.

طرح بازگشت مرجعیت نیوزی و رسانه ای به مطبوعات داخلی،سخن امید بخشی است  که در افطاری اصحاب رسانه از سوی رییس جمهور مطرح شد. امیدواریم که این سخن ارزشمند روحانی، طلیعه ای امید بخش برای جامعه رسانه ای کشور باشد.