گروه سیاسی: رسانه های حامی احمدی‌نژاد نوشتند: حمید بقایی که شب گذشته پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود، امروز به زندان بازگردانده شد.

به نوشته این رسانه‌ها؛ بقایی در حال انتقال به زندان اعلام کرده است که به مجرد بازگشت به زندان ، اعتصاب غذای کامل را از سر خواهد گرفت .

کانال دولت بهار نوشت:: نیوزگزاري فارس ادعا كرده است كه اعتصاب غذاي آقاي حميد بقايي كذب محض است. اينكه يك نیوزگزاري وابسته به دستگاه امنيتي چنين ادعايي را مطرح كند ، چيز عجيب و غريبي نيست اما سئوال اين است كه اگر اعتصاب غذاي آقاي بقايي كذب است ، چرا پزشكان متخصص سازمان نظام پزشكي با حضور در زندان او را معاينه و نسبت به سلامت جسمي وي اعلام خطر كردند و چرا به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان قرار گرفته است؟!

بر اساس ادعاي اين سايت نیوزي ، آقاي بقايي صبح امروز در زندان با زندانيان بگو بخند داشته است. اينكه يك زنداني پس از ١٨ روز اعتصاب غذا و دو روز امتناع از نوشيدن آب بتواند با زندانيان بگو بخند داشته باشد، به لحاظ عقلي قابل توجيه و پذيرفتني نيست، مگر آنكه به وي داروي خاصي تزريق شده باشد تا از رفتار غيرعادي ايشان نیوز و فيلم تبليغاتي تهيه كنند!

اگر آنگونه كه سايت فارس ادعا كرده ، آقاي بقايي در همان اتاق آقاي تاجزاده نگهداري مي شود، سئوال اين است او در يك سلول انفرادي با كداميك از زندانيان فرصت بگو بخند داشته است؟!

دولت بهار در پایان نوشته است: اين سايت امنيتي با استناد به ادبيات دكتر احمدي نژاد مدعي شده است كه ايشان به دنبال تحريك افكار عمومي است، درحالي كه دكتر احمدي نژاد با وجود نگراني عميق نسبت به سلامتي آقاي بقايي ، هرگز هيچ سخن تحريك آميزي بر زبان نياورده و براي حفظ آرامش كشور، اولويت اصلي را قائل است.