گروه اقتصادي: ناظر گمرکات استان هرمزگان درباره نیوز توقیف ۳۱۹ خودرو در شرف ترخیص، اعلام کرد: دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف این خودروها به گمرک نرسیده است.

به نویسنده ایرنا، فرمانده انتظامی هرمزگان  از انهدام باند قاچاق سازمان یافته خودرو و کشف ۴۲۴ دستگاه خودرو خارجی نیوز داد.«عزیز الله ملکی» توضیح داد: ۱۰۵ دستگاه خودرو که با اسناد جعلی و حتی بدون صدور پته های گمرکی (سندی برای ترخیص کالا) از گمرک ترخیص شده و در انبار شرکت موجود بود، توقیف شد.وی ادامه داد: با دستگیری عاملان اصلی و ضبط اسناد و مدارک موجود در شرکت و انجام تحقیقات تکمیلی، ۳۱۹ دستگاه دیگر از این خودروها که با شیوه جعل وارد اما هنوز ترخیص قطعی نشده بود، با هماهنگی مقام قضایی توقیف شد.یادآور شد: ارزش این محموله یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این ارتباط هفت نفر دستگیر شده اند.گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و به صورت قانونی به گمرک اظهار شده است.ناظر گمرکات استان هرمزگان در این زمینه گفت: بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودرو سواری در ۱۲ فقره اظهارنامه در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه های مربوط تمام نشده بود.«علیرضا دشتانی» به نقل از مدیرکل گمرک شهید باهنر توضیح داد: کالای موضوع اظهارنامه های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلق بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این خودروها نیز از سوی سازمان های ذیربط گرفته شده است.وی افزود: به استناد مواد ۷، ۳۸ و ۱۰۵ قانون امورگمرکی امکان خروج کالا از آن گمرک امکانپذیر نیست؛ به دلیل اینکه تشریفات گمرکی این خودروها در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلق بوده است .به گفته وی، «مجوز ورود این خودروها در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری شده و تخلف از مقررات از سوی هیچ مرجعی رسما به گمرک نویسنده نشده است.