این دو نویسندهگر باسابقه فوتبال ایران که در تورنمنت روسیه ۲۰۱۸ گیم های مختلفی را نویسنده کرده اند ، برای نویسنده دو گیم حساس رده بندی و فینال جام جهانی روسیه انتخاب شده اند. به این ترتیب مزدک میرزایی نویسندهگر گیم فینال میان فرانسه و کرواسی خواهد بود و جواد خیابانی هم دیدار رده بندی را نویسنده می کند. رقابتی که بین بلژیک و انگلیس برگزار می شود. فینال جام جهانی ۲۰۱۴ بین آلمان و آرژانتین را نیز مزدک میرزایی نویسنده کرده بود.