معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در واکنش به قتل دختر ۷ ساله در مشهد ضمن تاکید بر آموزش به کودکان و خانواده ها گفت: گرچه این‌گونه جرایم در کشور ما در قیاس با سایر جوامع بالا نیست، ولی حتی یک مورد هم پذیرفتنی نیست. اگر کسی را می‌شناسیم که سوء رفتار دارد، اگر از کودک‌آزاری یا همسرآزاری نیوز داریم و اطلاع نمی دهیم، شریک جرم محسوب می‌شویم.وی افزود:آموزش مهارت‌های زندگی محور اصلی موافقتنامه معاونت زنان و خانواده و وزارت آموزش و پرورش و تشکل‌های غیر دولتی بوده و سال ٩٧ با قوت بیش‌تر ادامه خواهد یافت. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گام مهمی برای ارتقاء امنیت است، گرچه قوانین فعلی هم به شدت با تعرض و قتل مقابله می‌کند».معصومه ابتکار تاکید کرد:هر شهری باید به طور مستمر خط تماس ١٢٣ را در تبلیغات محیطی معرفی کند؛ این یک وظیفه عمومی است».